Yang Melebihi Ibadah


Pada Hari Kiamat, hamba shalih yang telah beribadah selama lima ratus tahun itu dibangkitkan dalam keadaan bersujud dan didudukkan di hadapan ALLAH SWT.

ALLAH SWT berfirman, “Masukkan hamba-Ku ini ke dalam surga berkat rahmat-Ku”
Si Hamba terkejut dan berkata, “Tetapi, ya Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga berkat amal ibadahku.”
ALLAH berfirman, “Masukkan hamba-Ku ini ke dalam surga berkat rahmat-Ku”


Tetapi si Hamba bersikeras. Ia merasa amalnya telah begitu banyak sehingga pantaslah kiranya ia dimasukkan ke dalam surga bukan hanya karena kasih sayang ALLAH SWT, tetapi juga karena amalnya itu. Maka, ia berkata lagi, "Ya Rabbi, tetapi masukkanlah aku ke dalam surga berkat amal ibadahku."

 Maka, ALLAH SWT berfirman, “Timbanglah pada hamba-Ku ini antara nikmat penglihatan yang telah Kuberikan dengan amal perbuatanya.”

Penimbangan dilakukan dan didapati bahwa nikmat penglihatan jauh lebih berat dibandingkan amal ibadah selama lima ratus tahun itu. Belum lagi nimat-nikmat yang lain. ALLAH SWT memerintahkan agar hamba tadi dihadapkan kembali kepada-Nya.