Cerita Anak Islami

Maka, orang ketigalah yang kini berdoa.

“Ya ALLAH, hamba dulu sering menyewa pekerja dan senantiasa memberikan mereka upah yang baik, kecuali seorang dari mereka tiba-tiba pergi begitu saja dan hamba tidak tahu ke mana perginya. Hamba memutuskan menggunakan upah yang belum diambilnya untuk membeli ternak yang terus berbiak menjadi banyak.

Suatu ketika, si pekerja kembali lagi dan berkata padaku, ‘Wahai hamba ALLAH, berikan kepadaku upah kerjaku.’ Hamba menunjukkan semua ternak itu dan berkata kepadanya, ‘Semua unta, sapi, kambing, dan para pekerjanya ini adalah upah kerjamu.’