Berkibarlah Sang Saka Ku

Lihatlah kawan hiasan

Yang membentang dijalan

Sungguh membuatku bangga


Indonesia berulang tahun

Memperingati kemerdekaannya

Merdeka yang didapat dari perjuangan

Merdeka yang didapat dari tumpah darah


Bukan dari pemberian cuma – Cuma

Kibarkan sang saka dihatimu kawan

Jangan biarkan benderaku berkibar sia-sia

Raihlah cita-citamu dimasa depan


Merdeka…merdeka..merdeka…

Berkibarlah sang saka ku slama lamanya


Oleh : Alsa – grade VI

Komunitas Sekolah Tumbuh

Yogyakarta

Dikirim oleh: Herlita Jayadianti [litha_jayadianti @hotmail.com]